Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn sử dụng và phát triển của ISO ấn phẩm hỗ trợ bởi phần mềm. Phần mềm yếu liên quan đến tính toán thống kê coi là của các tiểu ban của CHUẨN TC 69, áp Dụng phương pháp thống kê, nhưng nhiều người khác số tính toán được bao phủ bởi tương tự cân nhắc.
Ở điều khoản của sự phát triển của ISO ấn phẩm, tài liệu này hướng dẫn cho các nguồn gốc của dữ liệu sản phẩm (bàn tay và kết quả số) sao chép trong quy phạm-loại tài liệu.
Trong điều kiện của hỗ trợ người của ISO ấn phẩm, tài liệu này cho hướng dẫn thông tin cần được bao gồm trong ISO ấn phẩm liên quan đến phần mềm đặc điểm kỹ thuật, loại hỗ trợ cho phần mềm và phần mềm suất bao gồm cả việc sử dụng các tài liệu tham khảo bộ dữ liệu cho mục đích thử nghiệm.
Ví dụ được bao gồm minh họa khía cạnh của những hướng dẫn được cung cấp.
Tài liệu tham khảo để ‘ủy Ban’ trong tài liệu này liên quan đến các chuẩn cơ thể liên quan đến phát triển có liên quan ISO bố.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI