Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO/TR 14639 nhằm xác định yêu cầu kinh doanh của một y tế điện tử kiến trúc cũng như cung cấp chung, và toàn diện bối cảnh mô tả thông báo cho kiến trúc cơ cấu của sức Khỏe các Hệ thống thông Tin (ANH).
Phần này của ISO/TR 14639 đánh giá quốc tế, kinh nghiệm trong việc xây dựng của quốc gia y tế điện tử kiến trúc và giới thiệu một phương pháp để chiến lược phát triển của MÌNH, mà sẽ được xây dựng dựa trên trong tiêu chuẩn TR 14639-2.
Phần này của ISO/TR 14639 được thiết kế để hỗ trợ quốc gia được vào đầu hoặc giữa giai đoạn phát triển hệ thống như vậy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO