Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo được thiết kế để cung cấp thông tin và phân tích sự hỗ trợ của sự phát triển của hóa chất danh pháp cho việc đặt tên của “nano-đối tượng”. “Nano-đối tượng” đã được xác định trong tiêu chuẩn 80004-1:2010 để có nghĩa là “tài liệu với một, hai, hoặc ba kích thước bên ngoài trong nano” với nano định nghĩa là “kích thước từ khoảng 1 nm để 100 nm”. Nano-đối tượng đang tiếp tục xác định như nanoplates, nanofibres, và công nghệ nano.
Cụ thể hơn, nano-đối tượng đó là chủ đề về Kỹ thuật này báo Cáo đang rời rạc hóa học thực thể chứ không phải là thiết bị hay hỗn hợp (chuẩn bị). Nano-đối tượng thảo luận trong này báo Cáo Kỹ thuật không có ý định chiếm một danh sách đầy đủ.
Kỹ thuật này báo Cáo được thiết kế để tạo liên kết giữa phát triển tiềm năng và người của danh pháp bao gồm học giả, các ngành nghề, chính phủ tổ chức phi chính phủ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI