Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này cung cấp một bản báo Cáo, và mô tả trong ống nghiệm và trong cơ phương pháp có thể có ích cho các độc, bao gồm cả ecotoxicological chiếu của thiết kế và sản xuất nano. Giấy kiểm tra, kiểm tra bao gồm trong này báo Cáo Kỹ thuật có thể được sử dụng cho các mục đích như đầu ra quyết định trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm phản hồi nhanh chóng vào tiềm năng độc/an toàn mối quan tâm, hoặc cho sơ bộ đánh giá sản xuất nano. Kỹ thuật này báo Cáo là chia giữa chiếu thử nghiệm liên quan đến con người và kiểm tra thử nghiệm liên quan đến môi trường. Một khám nghiệm là một tương đối đơn giản, rẻ tiền, kiểm tra có thể được dùng dễ dàng và cung cấp một dấu hiệu của tiềm năng kết quả bất lợi và ảnh hưởng sức khỏe con người hoặc môi trường.
Các báo Cáo Kỹ thuật được thiết kế để bổ sung cho các quốc tế, những địa chỉ vật liệu nano độc bởi tập trung vào kiểm tra phương pháp rất thích hợp để đánh giá sơ bộ, và không có ý định để lặp lại tương tự những nỗ lực trong các quốc tế, tổ chức như Tổ chức hợp Tác Kinh tế và phát Triển (ÚC). Nếu chiếu cung cấp một dấu hiệu ban đầu của nguy hiểm, sự hướng dẫn này sẽ chỉ đến các tổ chức khác’ tiếp cận đối với quy mô toàn độc đánh giá hoặc một tầng nghiên cứu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI