Thông Tin Chung
Phạm vi

Một số quy trình cho hóa học phục hồi của sử dụng đóng gói được coi là tài liệu tái chế. Sự tập trung của Kỹ thuật này báo Cáo là cho sử dụng bì, mặc dù quá trình mô tả không phải là cụ thể cho đóng gói và có thể được sử dụng để khôi phục vật liệu khác của cùng loại. Quy trình cho hóa học phục hồi của sử dụng đóng gói được áp dụng cho nhựa đóng gói hoặc nhiên, dựa bì, có thể giải thích được hai cách khác nhau:
— quá trình hồi phục có giá trị hóa chất hóa học trị sử dụng bao ví dụ, để phục hồi mô của polyethylene nguồn cấp dữ liệu (NUÔI) bằng cách thủy, đường phân hoặc methanolysis, để phục hồi dầu bởi xúc tác phản ứng hoặc quá trình nhiệt phân, để phục hồi có giá trị khí như hydro bởi khí hóa, để phục hồi coke, dầu khí bởi cokefaction;
— quá trình trực tiếp thay thế được sử dụng bì cho tài nguyên thiên nhiên không có hóa chất tiền xử lý, ví dụ, mảnh nhựa được sử dụng bao có thể sử dụng trong lò ở nơi coke như một chất khử.
Ví dụ và các đặc tính của chất hóa học quá trình phục hồi được đưa ra trong phụ lục A đến E.
Ghi CHÚ Cho các mục đích của Kỹ thuật này báo Cáo; “Hóa học phục hồi” có nghĩa là sản xuất hóa chất, giống hệt nhau để hay khác nhau, từ, bắt đầu nguyên liệu đó đã sử dụng cho các sản xuất của các vật liệu đóng gói, hoặc thay thế trực tiếp của tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng đóng gói. Các hóa chất phục hồi có thể được sử dụng như vậy, hoặc là phản ứng trong một hóa tổng hợp; trực tiếp ‘tại chỗ’ hoặc trong một quá trình sản xuất.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI