Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này báo Cáo Kỹ thuật diễn tả cách tính toán những tải giới hạn cho một khí nén trượt dựa trên:
— bên ngoài lực lượng áp dụng trong ba nguyên tắc máy bay của một công cụ tấm và áp dụng vào bất kỳ điểm;
— bên ngoài xoắn áp dụng trong ba nguyên tắc máy bay của một công cụ tấm;
— mang giới hạn xác định bởi trượt nhà sản xuất kết hợp với các mang nhà cung cấp.
1.2 Kỹ thuật Này báo Cáo cũng mô tả thế nào để tính toán công cụ đĩa võng do để tải.
1.3 Kỹ thuật Này báo Cáo mô tả thế nào để thể hiện sự đánh giá thông tin trong tài liệu kỹ thuật ứng dụng bởi một người sử dụng.
1.4 Kỹ thuật Này báo Cáo giả định rằng tất cả những áp dụng vô và xoắn sẽ được hấp thụ bởi hướng dẫn thanh và không phải bằng piston. Chỉ là trục đẩy tải (nhưng không phải là kết quả là những khoảnh khắc) sẽ được hấp thụ bởi piston.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO