Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo cung cấp thông tin về phương pháp để xác định phân tích cảnh biến đổi dựa trên sự giảm thiểu số sai sót trong khoảng cảnh hoặc tiêu cự-máy bay colourimetry, bao gồm cả tương ứng colourimetry. Những biến đổi được giới hạn trong áp dụng để nguyên TS ảnh dữ liệu.
Kỹ thuật này báo Cáo chỉ quan tâm tới việc tạo ra và mã hóa của cảnh-gọi và tiêu cự-máy bay-gọi ảnh dữ liệu. Nó không chỉ sự mã hóa ra-gọi ảnh dữ liệu. Nó cũng không cung cấp thông tin liên quan đến các đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu mục mô tả dành nghệ thuật chỉnh, màu vẽ và xem.
Kỹ thuật này báo Cáo không địa chỉ làm thế nào để chọn được thông qua điểm trắng hay làm thế nào để trình cảnh-gọi ảnh dữ liệu để sản xuất ra-gọi ảnh dữ liệu.
Này, báo Cáo Kỹ thuật không có ý định để được toàn diện hoặc hoàn thành, nó là một tổng quan dành cho phép tiến hành và truyền thông.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI