Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo xác định một phương pháp để thiết lập tương thích giữa các dữ liệu hãng như tuyến tính biểu tượng hai chiều biểu tượng và thẻ, cũng như của một-một mối quan hệ của minh họa cấu trúc hỗ trợ các cơ bản CHUẨN tuân thủ cấp chuỗi hệ thống kiểm soát. Đặc biệt, nó
— xác định mối quan hệ của các tiêu chuẩn toàn cầu liên quan đến việc cung cấp chuỗi
— cho thấy các loại và dữ liệu cấu trúc trong lớp cung cấp chuỗi mạng,
— xác định mối quan hệ giữa các lớp cấu trúc của các chuỗi cung cấp,
— chỉ định quản lý của số trong cung cấp quản lý chuỗi
— chỉ định dữ liệu lưu trữ trên các tên là dữ liệu,
— chỉ những dữ liệu cần thiết cho mỗi vận chuyển dữ liệu,
— chỉ những dữ liệu cấu trúc giữa các dữ liệu và đọc (thẩm vấn),
— chỉ những dữ liệu cấu trúc giữa các hệ thống máy chủ (máy tính) và người đọc (thẩm vấn), và
— cho thấy phức tạp dữ liệu hãng (ghi lại lai phương tiện truyền thông, etc).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI