Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO/TR 17791:2013 cung cấp dẫn đến thành Viên Quốc gia Cơ quan (NMBs) và độc giả của xác định một mạch lạc bộ của tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến sự phát triển, thực hiện và sử dụng sức khỏe an toàn hơn phần mềm. Khuôn khổ trình bày ở ISO/TR 17991:2013, cùng với các bản đồ của tiêu chuẩn để khuôn khổ, minh họa chuẩn có liên quan như thế nào và họ tối ưu có thể được áp dụng. Các bản đồ hoạt động để chứng minh rõ ràng nơi chuẩn khoảng trống và chồng lên tồn tại. Đặc biệt, ISO/TR 17791:2013:

xác định một mạch lạc bộ của tiêu chuẩn quốc tế mà thúc đẩy các bệnh nhân-an toàn (hoặc an toàn hơn) phát triển và thực hiện sử dụng sức khỏe phần mềm
cung cấp hướng dẫn về các ứng dụng của những tiêu chuẩn phía cho phép an toàn tối ưu trong sức khỏe phần mềm trong tổng quản lý rủi ro và chất lượng tiếp cận quản lý, cũng như trong đời bước và tiến trình y tế phát triển phần mềm
chỉ sức khỏe an toàn phần mềm vấn đề còn lại, hoặc là khoảng trống hoặc chồng lên giữa hoặc trong số các xác định tiêu chuẩn, và
thảo luận về làm thế nào những khoảng trống và chồng chéo có thể được giải quyết?trong ngắn hay dài hạn?qua bản chỉnh sửa của hiện tại tiêu chuẩn hoặc sự phát triển của những người mới.
Hại cho việc khai thác sức khỏe phần mềm, nên bất cứ như vậy có nguy cơ tồn tại, nằm ngoài phạm vi của ISO/TR 17791:2013.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI