Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo có một thức mô hình dựa trên những con người làm trung tâm quá trình mô tả trong ISO 13407, con Người làm trung tâm thiết kế quá trình cho tương tác hệ thống. Nó nên được sử dụng trong những đặc điểm kỹ thuật, đánh giá và cải tiến của con người làm trung tâm quá trình trong hệ thống phát triển và hoạt động.
Chú Ý 1 lời thức được sử dụng ở đoạn để có nghĩa là quá trình mô tả trong tài liệu này, làm theo quy định dạng theo tiêu chuẩn IEC TR 15504 công nghệ thông Tin — phần Mềm quá trình đánh giá. Nó không phải được xem như một tuyên bố rằng có bất kỳ cơ sở toán học hoặc chặt chẽ.
Ý 2 Sự khác biệt ở vùng phủ sóng của các người mẫu tiêu chuẩn 13407 được ghi trong quá trình có liên quan (GỌI 1 khoản 6.2 và GỌI 7 Khoản 6.8).
Phạm vi của người mẫu được dựa trên đó loco 13407 đó là phạm vi của nó ‘hướng dẫn con người làm trung tâm thiết kế hoạt động trong suốt cuộc đời của tương tác dựa trên máy tính hệ thống.’ Tuy nhiên, trong khi các đối tượng dự định loco 13407 được cho là ‘những người quản lý các thiết kế quá trình’ Kỹ thuật này báo Cáo là có ý định như, hướng dẫn cho những ai đang tham gia thiết kế, sử dụng và đánh giá của đời quá trình cho hệ thống và phần mềm.
Độc giả của Kỹ thuật này báo Cáo đang mong được làm quen với ce 13407.
Chú Ý 3 bản Quyền hành quá trình mô tả: Người sử dụng các Kỹ thuật này báo Cáo có thể tự do tái tạo những quy trình và sản phẩm công việc mô tả trong tài liệu này như là một phần của bất kỳ đánh Giá dựa trên những mô tả, hoặc là một phần của bất kỳ cuộc biểu tình của tương thích với những mô tả quy trình, vì vậy mà giới thiệu có thể được sử dụng cho các mục đích của họ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI