Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo mô tả sự đánh giá được thực hiện bởi ảnh để xác định tương đương của thử nghiệm sử dụng phương pháp trên một quy mô toàn cầu vào chất lượng kỹ thuật, sản phẩm chất bôi trơn, và nhiên liệu. Phần này của ISO/TR 19686 tập trung vào việc chuẩn kiểm tra phương pháp để xác định trong khí quyển chưng cất đặc điểm đang được xem xét về mặt kỹ thuật đương. Điều này là để hướng dẫn các phòng thí nghiệm sử dụng một trong những tiêu chuẩn và muốn biết nếu họ cũng có thể xác nhận sản phẩm hướng tới những người khác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI