Thông Tin Chung
Phạm vi

Sự tập trung của Kỹ thuật này báo Cáo là lâm sàng cơ sở dữ liệu hay tính toán khác dịch vụ, sau đây được gọi là một dữ liệu lâm sàng kho (ĐÂY), mà duy trì hoặc truy cập vào dữ liệu lâm sàng cho việc sử dụng phụ mục đích. Mục đích là để xác định nguyên tắc và thực hành trong tạo sử dụng bảo trì và bảo vệ một ĐÂY, bao gồm cả cuộc họp đạo đức, và dữ liệu yêu cầu bảo vệ và đề nghị cho các chính sách quản lý thông tin và an ninh. Một sự phân biệt giữa ĐÂY và một hoạt động dữ liệu kho một phần của một sức khỏe hệ thống thông tin: sau này có thể có một vài chức năng cho học sử dụng dữ liệu, bao gồm cả trang trí nội thất số liệu thống kê cho báo cáo thường xuyên, nhưng không có tổng thể phân tích năng lực của một ĐÂY.
Kỹ thuật này báo Cáo bổ sung và tài liệu tham khảo chuẩn cho điện tử hồ sơ y tế (ASS), như tiêu chuẩn 18308, và đương đại tiêu chuẩn an ninh ở phát triển. Kỹ thuật này báo Cáo địa chỉ sử dụng thứ cấp của TỰ và khác liên quan đến sức khỏe và tổ chức dữ liệu từ phân tích và dân quan điểm, bao gồm cả, bảo đảm chất lượng dịch tễ học và khai thác dữ liệu. Như dữ liệu vật lý hay định dạng hợp lý, đã tăng sử dụng cho sức khỏe dịch vụ y tế và công nghệ, đánh giá khám phá tri thức và giáo dục.
Kỹ thuật này báo Cáo mô tả quy tắc và cho một ĐÂY, đặc biệt của nó tạo ra và sử dụng an ninh, cân nhắc, và phương pháp, và công nghệ khía cạnh rằng có liên quan đến hiệu quả của một dữ liệu lâm sàng nhà kho. Vấn đề an ninh đang mở rộng đối với ĐẶT trong một số dụng ảnh hưởng đến người được chăm sóc, người chăm sóc, các chịu trách nhiệm tổ chức và thứ ba, người đã xác định truy cập. Kỹ thuật này báo Cáo không được thiết kế để có quy tắc hoặc là từ một phương pháp hay một công nghệ viễn cảnh, nhưng thay vì để cung cấp vũ trụ, bao gồm mô tả quy tắc và rằng có thể tạo điều kiện cho việc xây dựng của ĐÂY chính sách quản trị tập quán địa phương, hoặc quốc gia.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI