Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo mô tả phương pháp cho việc tính toán của methane số (MN) của khô khí đốt tự nhiên, khi các thành phần của khí bởi phần nốt ruồi được biết.
Nếu sự khác biệt của MN giữa hai phương pháp tính toán được nhiều hơn 6, đó là đề nghị sử dụng một bài kiểm tra phương pháp để xác định MN khí.
Các Viện Nghiên cứu Khí (ĐÃ) phương pháp được sử dụng để tính toán methane số MN, và động cơ số số THỨ hai, khí; tuyến tính mối quan hệ rất hữu ích trong việc xác định và so sánh các gõ kháng cao methane nội dung khí đốt tự nhiên.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI