Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo trình bày các lý thuyết mẫu mà h s dẫn đến
định nghĩa của các kế hoạch lấy mẫu mô tả trong ISO 8634 .
Người mẫu kế hoạch được áp dụng cho một giao hàng lớn hơn
250 t của phân bón cung cấp cho một Bên, bán lại cho mình
trách nhiệm trong rất nhiều nhỏ, mỗi của mà sẽ phải chịu
pháp luật.
Bởi lớn số tiền được hiểu, ví dụ, một con thuyền
(5,000 t, 10,000 t hoặc hơn) như vậy tương ứng với một tương đối dài
thời gian của sản xuất, nhưng những lý thuyết áp dụng cho bất kỳ giao hàng của 250 t hay
nhiều hơn nữa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI