Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này báo Cáo Kỹ thuật để thực hiện có các thông tin liên quan đến các môi trường suy thoái của dệt như được sử dụng trong đơn vị tải bị (NÊN) thiết bị thường không khí hàng cộng đồng.
Kể từ khi các bạn NÊN thiết bị chứa dệt nên có một dự đoán được chia sẻ cuộc sống, nên có dữ liệu từ mà các dự đoán có thể được thực hiện. Kỹ thuật này báo Cáo biên dịch có thông tin về dệt của các loại được sử dụng trong không khí hóa NÊN các thiết bị và đánh giá những suy thoái đặc điểm của mỗi người.
Dệt được sử dụng chủ yếu là trong hàng hóa kiềm chế lưới vào không khí hàng hóa và không cấu trúc thùng kiềm chế lưới cài đặt ở máy bay chở hàng, và các ứng dụng tương tự.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI