Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 9241 cho phép người của chuẩn liên quan đến phần mềm thái để xác định thái chuẩn đặc biệt là có liên quan đến phát triển phần mềm đạt được một tổng về nội dung của phần mềm-thái chuẩn hiểu vai trò của phần mềm-thái chuẩn xác định dùng yêu cầu cũng như thiết kế và đánh giá diện và hiểu được mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn.
Phần mềm-thái tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả những thành phần của một hệ thống tương tác ảnh hưởng đến khả năng sử dụng, bao gồm:
— phần mềm ứng dụng (bao gồm cả dựa trên web ứng);
— điều hành hệ thống;
— phần mềm nhúng;
— phần mềm phát triển công cụ;
— công nghệ hỗ trợ.
Phạm vi của chuẩn thảo luận trong phần này của ISO 9241 bao gồm chung tiêu Chuẩn Quốc tế liên quan đến phần mềm thái, tiêu Chuẩn Quốc tế cho tiến trình và các phương pháp liên quan đến phần mềm thái và phần mềm-thái tiêu chuẩn.
Phần này của ISO 9241 cung cấp thông tin tóm tắt trên chuẩn liên quan đến các ngành nghề sau đây:
— ergonomists;
— khả năng sử dụng các chuyên gia;
— nhà thiết kế;
— dự án nhà quản lý;
— quản lý;
— công nhân hoặc đại diện của họ;
— người đại diện của họ;
— chủ thầu;
— cơ quan chứng nhận.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI