Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật cung cấp một số và kiểm tra phương pháp có thể có ích cho việc xác định và đánh giá của những lý hóa, hình thái và địa hình (BÁO) tài liệu trong hoàn thành thiết bị y tế. Một đánh giá như vậy là giới hạn cho những chỗ ở đó có liên quan để sinh học đánh giá và những thiết bị y tế là có ý định sử dụng (lâm sàng ứng dụng và thời gian của sử dụng) ngay cả nếu như chỗ ở trùng với quả lâm sàng.
Phần này của ISO 10993 không địa chỉ nhận dạng hay định lượng của sản phẩm thoái hóa, đều được bao phủ trong ISO 10993-9 CHUẨN 10993-13 CHUẨN 10993-14 tiêu chuẩn 10993-15. Hóa học đặc tính của chất liệu được bao phủ cấp 10993-18.
Các chuẩn 10993 loạt các tiêu Chuẩn Quốc tế này không áp dụng khi những tài liệu hoặc thiết bị này không liên hệ với cơ thể trực tiếp hoặc gián tiếp (xem ISO 10993-1:2003, có 4,2).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI