Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật cung hướng dẫn cho các đánh giá của sự bền bỉ của trình các đối tượng của nó là để cung cấp các kỹ sư thiết kế với những thông tin cần thiết, nói chung là định nghĩa là những thay đổi trong tài liệu tài sản hay là một phần yếu tố an toàn, để đảm bảo rằng các thiết kế dự kiến cuộc sống của một địa kỹ thuật tổng hợp có thể đạt được với sự tự tin.
Này, Kỹ thuật này không áp dụng cho các sản phẩm thiết kế để tồn tại đối với chỉ một thời gian có hạn, như xói mòn-kiểm soát vải dựa trên tự nhiên, sợi nhân tạo, hoặc budapest cho nhựa đường tăng cường.
Này, Đặc điểm Kỹ thuật là áp dụng đối với tính bền bỉ của các kết cấu và không để các bền của địa cấu trúc như một cả.
Chú Ý, Các tính toán của các yếu tố giảm cho đất tăng cường ứng dụng là mô tả trong tiêu chuẩn TR 20432.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI