Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn 14265:2011 xác định một bộ loại cao cấp của mục đích mà cá nhân sức khỏe thông tin có thể được xử lý. Điều này là để cung cấp một khuôn khổ để phân loại khác nhau cụ thể mục đích có thể được xác định và được sử dụng bởi cá nhân mật miền (ví dụ như tế, tổ chức y tế khu vực chính quyền, nước, nước) như một trợ giúp để phù hợp quản lý thông tin trong các giao dịch vụ chăm sóc sức và cho các thông tin liên lạc của điện tử hồ sơ y tế trên tổ chức và làm theo ý ranh giới.

Phạm vi của ứng dụng của tiêu chuẩn 14265:2011 là giới hạn cho sức Khỏe Cá nhân thông Tin như tiêu chuẩn 27799, thông tin về một nhận dạng người có liên quan đến sức khỏe của cá nhân, hoặc để cung cấp dịch vụ y tế đến các cá nhân.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI