Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật trình bày một hệ thống của chuẩn mã cho hiện có các dấu hiệu và chữ tượng hình sử dụng để cung cấp giao thông và du khách thông tin (ở trường thịnh). Mã hóa hệ thống có thể được sử dụng để hình thành các tin nhắn được xử lý bằng cách tương ứng hệ thống truyền thông, đồ họa tin nhắn trên tàu đơn vị, và phương tiện truyền thông hệ thống thông tin về ở trường thịnh phổ biến hệ thống (ẢO, MÁY tính, PAT, etc.) (bao gồm cả dữ liệu đồ họa). Những loại thông tin được yêu cầu của du khách trước khi kế hoạch đi, cũng như của họ trong chuyến đi có kế hoạch thay đổi dựa trên tin được thông qua hệ thống truyền thông.
Như trong Hình 1, một hệ thống xử lý tin nhắn đồ họa chung bao gồm ở trường thịnh hệ thống vận hành hệ thống truyền thông và các mạng truyền thông nối các hệ thống này.
Này, Đặc điểm Kỹ thuật liên quan đến:
— Ở trường thịnh hệ thống vận hành trong đó bao gồm
— Giao thông các Trung tâm Quản lý (BAN),
— Lưu lượng truy cập Trung tâm thông Tin (TIC),
— Đậu xe Trung tâm thông Tin (PIC),
— Khu Trung tâm Vận tải (ĐỘNG),
— Giá trị cung Cấp dịch Vụ (VASP), và
— những người khác,
— hệ thống truyền thông trong đó bao gồm
— Trên tàu đơn Vị (OBU),
— Biến tin Nhắn Dấu hiệu (ẢO),
— Máy tính cá nhân (MÁY tính),
— Truy cập công cộng thiết bị đầu Cuối (VỖ), và
— những người khác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI