Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15638 địa chỉ việc cung cấp ‘chiếc xe Đậu Xe cơ Sở’ và chỉ định hình thức và nội dung của các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ như và hệ thống truy cập vào các phương pháp (có 4,2) để dữ liệu đó.
Phần này của ISO 15638 cung thuật (4.44) cho phổ biến thông tin liên lạc, và trao đổi dữ liệu khía cạnh của vụ ứng dụng (4.4) ‘chiếc xe Đậu Xe cơ Sở’ rằng một điều (4.40) có thể chọn để yêu cầu hỗ trợ là một lựa chọn, bao gồm:
một)
mức độ cao nghĩa của các dịch vụ mà một cung cấp dịch vụ (4.42) đã cung cấp (dịch vụ định nghĩa mô tả chung vụ yếu tố, nhưng không xác định được các chi tiết như thế nào như một ứng dụng dịch vụ (4.4) là khởi tạo, không chấp nhận được phạm vi giá trị của các dữ liệu khái niệm định nghĩa);
b)
có nghĩa là để thực hiện các vụ
c)
ứng dụng dữ liệu đặt tên nội dung và chất lượng mà một IV (4.26) đã để cung cấp.
Định nghĩa của những gì bao gồm một ‘quy định’ vụ này được coi là một vấn đề quốc gia quyết định, và có thể thay đổi từ thẩm quyền (4.30) để thẩm quyền. Tài liệu này không áp đặt bất kỳ yêu cầu các quốc gia đối mà dịch vụ cho quy định xe nước sẽ đòi hỏi, hoặc hỗ trợ như một tùy chọn, nhưng cung chuẩn bộ yêu cầu mô tả cho xác định vụ cho phép phù hợp và chi phí hiệu quả triển khai ở đâu khởi tạo.
ISO 15638 đã được phát triển để sử dụng trong bối cảnh của quy định thương mại xe vận tải [sau đây được gọi là ‘quy định xe’ (4.39)]. Không có gì, tuy nhiên, để ngăn chặn một thẩm quyền mở rộng hoặc thích nghi phạm vi bao gồm các loại khác của điều chỉnh xe khi nó phù hợp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI