Update: 20/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật cho hướng dẫn cho những thiết kế lựa chọn và sử dụng điện từ hiện tại mét sử dụng để xác định điểm vận tốc cho các mục đích của đo chảy trong một kênh mở sử dụng các vận tốc khu vực phương pháp.
Chú Ý Các điện từ hiện tại mét là được chấp nhận là một thiết bị để làm điểm quyết định của vận tốc cho các mục đích của kênh mở chảy quyết định của các vận tốc khu vực phương pháp, sử dụng nhiều điểm vận tốc kỹ thuật lấy mẫu mô tả trong ISO 748 (xem tài liệu tham khảo [1] trong tài liệu tham Khảo).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page