Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn 16277-1:2015 xác định một categorial cấu trúc cho kết quả lâm sàng ở thuật ngữ hệ thống Truyền thống Trung Y Truyền thống của Nhật bản Y học, và Truyền thống hàn quốc Y (TM-de-nó). Này Kỹ thuật Đặc biệt ba tiểu thể: mẫu-TM, rối loạn-TM và đừng và triệu chứng-TM. Khái niệm đại diện trong những ba loại được dùng để mô tả sự kỳ của bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án và truyền thông.

Này, Kỹ thuật này không áp dụng để:

– một toàn diện categorial cấu trúc cho TM-de-nó;

– một danh sách của tất cả các có thể thay đổi khái niệm rằng có thể được sử dụng để miêu tả lâm sàng phát hiện;

– điều khoản/mô tả cho cá nhân TM-de-nó khái niệm;

– một thuật ngữ chi tiết của lâm sàng phát hiện trong TM-de-nó;

– phân loại cấu trúc của chẩn đoán và điều trị trên kết quả lâm sàng ở TM-de-nó.

Chú Ý Này, Đặc điểm Kỹ thuật là giới hạn số lượng của lâm sàng phát hiện trong y học cổ truyền. Các loại khác của lâm sàng phát hiện được đại diện ở tiêu chuẩn 22789 mặc dù nó chưa được thử nghiệm cho mục đích này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI