Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn 17444 xác định kiểm Tra khuôn Khổ cho các phép đo của Sạc
Chỉ Số hiệu suất được xác định trong tiêu chuẩn 17444-1 để được sử dụng trong Đánh giá và/hoặc đang Giám sát.
Nó chỉ định một phương pháp cho các đặc điểm kỹ thuật và tài liệu của một Cụ thể kiểm Tra Khung đó có thể
được sử dụng bởi những chịu trách nhiệm tổ chức để đánh giá sạc hiệu cho một cụ thể trao đổi thông tin
diện hoặc cho tổng thể sạc hiệu suất trong một Số Chương trình.
Nó cung cấp một hộp công cụ kiểm Tra, kiểm Tra cho vai trò của Sạc điện Thoại và Số điện thoại nhà Cung cấp dịch Vụ cho những
sau Chương trình loại:
một) DSRC Rời rạc;
b) Tự trị Rời rạc;
c) Tự trị Liên tục.
Các chi tiết sự lựa chọn của các thiết lập của kiểm tra kiểm tra để được sử dụng phụ thuộc vào các ứng dụng và tương ứng
bối cảnh. Tuân thủ đặc điểm kỹ thuật này được hiểu là cách sử dụng định nghĩa và quy định đặt ra trong
này, Đặc điểm Kỹ thuật bất cứ khi nào các hệ thống khía cạnh đang phải chịu suất
các phép đo, chứ không sử dụng định nghĩa khác và kiểm tra phương pháp với những quy định ở đây
Đặc Điểm Kỹ Thuật.
Ra khỏi phạm vi của đặc điểm kỹ thuật này là những khía cạnh sau đây:
Hóa đơn này Kỹ thuật không đề xuất cụ thể số, hiệu suất giới hạn, hoặc trung bình hay
trường hợp xấu nhất lỗi giới hạn trong tỷ lệ hoặc đơn vị tiền tệ. Những quyết định đó là trái để Sạc điện Thoại (or
để thỏa thuận giữa Sạc điện Thoại và Cung cấp dịch Vụ).Này, Đặc điểm Kỹ thuật không
xem xét việc đánh giá dự kiến suất của một hệ thống dựa trên mô hình và dữ liệu đo
từ thử nghiệm ở một nơi khác.
Hóa đơn này Kỹ thuật không xem xét các đặc điểm kỹ thuật của chung một hệ thống tham khảo mà
sẽ là cần thiết để so sánh các suất giữa các hệ thống.
Hóa đơn này Kỹ thuật Đặc biệt đo chỉ trên chuẩn diện. Độc quyền
diện được loại trừ vì nó không thể xác định được những số liệu trên hệ thống như vậy
chỗ ở. Những loại trừ diện là một trong những người khác liên kết giữa Số điện thoại Sạc ĐÀI và trung tâm
hệ thống trong DSRC systems, và bổ sung cảm biến đầu vào độ hữu của module (cảm biến quán tính, xe buýt có THỂ
cho bánh xe ve, etc.).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI