Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu nhằm mục đích
một) xác định tối thiểu đặc điểm chung khái niệm trong thuốc thảo dược anh (3,2) thuật ngữ trong hệ thống (3.8), đó là cần thiết cho điều khoản được sử dụng để xác định của thuốc thảo dược quy định của y học quan quản lý (3.10), và
b) tạo điều kiện cho sự thống nhất và khả năng tương tác của các điều khoản của họ và chỉ định khái niệm thuật ngữ trong hệ thống.
Để đạt được những mục tiêu, tài liệu này ghi rõ các thành phần thiểu khái niệm đại diện của thuốc thảo dược để sử dụng trong thuật ngữ hệ thống (3.8), trong khi bày tỏ ngữ nghĩa đường dẫn và đặc trưng cho loại cho chính nghĩa với một bộ lĩnh vực hạn chế trong trường chủ đề[6] [7].
Thuốc thảo dược anh (3,2) có thể được phân loại vào
1) duy nhất thảo dược thuốc (MUA), và
2) thuốc thảo dược bao gồm một số loại MUA.
Chú Ý Đơn thuốc thảo dược bao gồm chỉ có một thuốc thảo dược. Thuốc thảo dược bao gồm một số loại SHMs là thông thường được gọi là “công thức.” Tài liệu này không có ý định để bao gồm hỗn hợp của công thức.

Cụ thể có ý định sử dụng này thành phần khái niệm đại diện được để
— cung cấp một cấu trúc xương sống cho thuật ngữ hệ thống
— làm rõ các đồng nghĩa, homonymy và đa nghĩa khác nhau trên khắp lâm sàng đặc sản và thuật ngữ nguồn tài nguyên,
— thúc đẩy có ý nghĩa trao đổi thông tin trong thuật ngữ khác nhau, hệ thống
— thúc đẩy sự thống nhất và khả năng tương tác, tái sử dụng các điều khoản trong thuật ngữ khác nhau, hệ thống
— tạo điều kiện cho sự đại diện của thuốc thảo dược một cách thích hợp cho máy tính xử lý
— phát triển hỗ trợ và bảo trì của thuật ngữ tài nguyên (3.7) để tạo điều kiện cho sự phù hợp,
— hỗ trợ quản lý kiến thức về các loại thuốc thảo dược với việc phân tích của quan tâm dữ liệu, và
— hỗ trợ giảm sự nhầm lẫn trong thương mại và nguy hiểm sức khỏe trong hậu quả.
Các chủ đề sau đang ra khỏi phạm vi cho tài liệu này:
— bất kỳ thực hiện các cơ sở dữ liệu sơ đồ, và sản xuất mô hình;
— bất kỳ mô hình dành cho chất lượng kiểm soát, và các mô hình dành cho vật lý và hóa chất đặc;
— bất kỳ dược phẩm cá nhân hoặc dược phẩm và sử dụng kết hợp với thuốc hiện đại.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI