Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật thiết lập phương pháp hiệu của các vị trí cụ thể tham khảo sử dụng bởi tất cả TPEG1 ứng yêu cầu chi tiết vị trí thông tin được chuyển giao các thiết bị khách như TPEG1-MẸO, TPEG1-nghe nhạc, TPEG1 MÀN hay TPEG1-INDONESIA. Các TPEG1-vị Trí tham Khảo Thùng (TPEG1-TRUNG tâm) được mô tả, cũng như cách sử dụng nó để tín hiệu đó, vị trí cụ thể tham khảo phương pháp đang được sử dụng cho một đặc biệt TPEG tin Nhắn. Nó có thể xử lý Trí tham Khảo phương pháp đó là ngoài tiêu chuẩn 18234 (tất cả các bộ phận) và các vị trí nội bộ tham khảo phương pháp (TPEG1-LỘC) tiêu chuẩn/TS 18234-6.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI