Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật xác định TPEG ứng dụng sự Kiện Giao thông Gọn (T). Nó đã được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ thông tin về các sự kiện giao thông, ví dụ như làm đường tắc đường. Một hình thức cụ thể của sự kiện giao thông là người địa phương cảnh báo nguy hiểm, mà là an toàn liên quan tin nhắn được gửi với ưu tiên cao để giúp một người lái xe ở gặp phải tình huống nguy hiểm (ví dụ như đen-băng tai nạn, sau lưng các đường cong, các chướng ngại trên đường) bất ngờ.
Nói chung, T tập trung vào các yêu cầu sau đây:

đảm bảo an toàn cho người lái xe;

cho phép tính toán của các tuyến đường thay thế;

tránh sự chậm trễ (ví dụ: kẹt xe);

cảnh báo các người lái xe của những chướng ngại trên đường;

thông báo cho người lái xe của cơ sở hạ tầng vấn đề (ví dụ như trạm xăng đóng cửa không hoạt động điện thoại khẩn cấp).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI