Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật thiết lập tối thiểu tiêu chí cho SHG đó đang bán, bán, bán, quyên góp, hay trao đổi giữa các quốc gia.
Ý định của Kỹ thuật này Đặc điểm kỹ thuật là để bảo vệ người tiêu dùng sức khỏe, an toàn và môi trường mà họ tương tác, khi sử dụng thứ hai tay hàng.
Các Đặc điểm Kỹ thuật được áp dụng đến thứ hai tay hóa được vận chuyển đi khắp ít nhất một biên giới quốc tế, và dự định dùng cuối là một người tiêu dùng.
Này, Kỹ thuật này không áp dụng cho hàng hóa mà được tái chế, xây dựng lại hoặc tân trang lại.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI