Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 7942 chỉ định một bộ chức năng cho máy tính, đồ họa lập trình, đồ Họa Hạt nhân Hệ thống (VỊ). Nó chức năng cung cấp cho hai chiều đồ họa ra, lưu trữ năng động và thay đổi các hình ảnh và điều hành vào. VỊ chức năng và kiểu dữ liệu đang được chỉ định độc lập của ngôn ngữ.
VỊ thành lập một hệ thống thiết bị đồ họa độc lập trình bằng cách tách hình ảnh thành phần và tương tác từ việc thực hiện những hình ảnh trên một cụ thể ra thiết bị và các đầu vào các thiết bị được sử dụng bởi điều hành.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho một loạt các ứng dụng sản xuất hai chiều hình ảnh trên véc tơ hoặc mành thiết bị đồ họa trong đơn sắc hay màu. Tương tác điều hành được phép với những hình ảnh này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page