Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định mạ cô lập của cân bằng trao đổi mạch sử dụng ti vi mạch công nghệ và được cung cấp cho truyền tải dữ liệu trong hai điều kiện mã (ví dụ như NRZ).
Các đặc tính điện tương thích với cả hai ISO 8482 và CCITT đề Nghị V. 11.
Chú Ý Tương thích phương tiện để cho phép sự tương hỗ với các thiết bị có trao đổi mạch phù hợp với điện đặc điểm được chỉ định trong những tham khảo các tiêu chuẩn.
Phụ lục Một cho thấy sự tương hỗ với CCITT đề Nghị V. 11 trao đổi mạch trong một điểm môi trường.
1.2 Các chi tiết kỹ thuật được đưa ra về số và số đo cho một cô lập máy phát điện và một cô lập nhận. Các thành phần này có thể được sử dụng trong cặp xoắn 2 dây hay 4 dây điểm kết nối đến 1 000 m hoặc dây kết nối tới 500 m cho tốc độ lên tới 2 Mạng cho điểm kết nối và 1 Mạng cho đa kết nối. Cho dữ liệu báo hiệu giá lên đến 20 mát mẻ, đổ s, nhà sản xuất thiết bị có thể hóa thành phần của họ thiết kế.
1.3 lựa Chọn được cung cấp để đáp ứng dụng đặc biệt yêu cầu như vậy
— bị cô lập máy phát điện trở kháng cao kiểm soát;
— bị cô lập mạch nhận thất bại khả năng phát hiện;
— chấm dứt đường tại điểm cấu hình.
1.4 Này tiêu Chuẩn Quốc tế không diễn tả một thiết bị hoàn toàn diện về cơ điện và chức năng /thủ tục chi tiết kỹ thuật.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI