Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 9636 xác định những chức năng của các Máy tính, Diện đồ Họa quan tâm đến sự sáng tạo, sửa đổi, và xử lý các hình ảnh đồ họa sử dụng phân đoạn.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 9636 là một phần 4 của tiêu chuẩn IEC 9636, và phải được đọc kết hợp với tiêu chuẩn IEC 9636-1 tiêu chuẩn IEC 9636-2, và tiêu chuẩn IEC 9636-3. Các mối quan hệ của phần này của tiêu chuẩn IEC 9636 để các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 9636 được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 9636-1 và trong khoản 4.
Các chức năng mô tả trong phần này của tiêu chuẩn IEC 9636 liên quan đến các thiết Bị Ảo của lớp RA và OUTIN.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO