Thông Tin Chung
Phạm vi

Sợi Kênh hệ thống điện Tử Môi trường (FC-GIÂY) là một nhóm giao thức và hồ sơ xác định Sợi Kênh lựa chọn cho các thiết bị kết nối bằng vải và/hoặc lặp mạng đó là cần thiết để họ dùng trong thương mại và các ngành công nghiệp quân sự. Các tiểu khu của quan tâm bao gồm vượt quá mong đợi lệnh, kiểm soát, thiết bị, mô phỏng, xử lý tín hiệu và biến/video dữ liệu phân phối. Những ứng dụng khu vực là đặc trưng của một loạt các
yêu cầu, trong số họ cần phải chất tin cậy lỗi, khoan dung, và xác định hành vi để hỗ trợ kiểm soát thời gian thực/phản ứng.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 được thiết kế để hỗ trợ bi-hướng liên lạc giữa hai N_Ports trong một hạn chế và cẩn thận xác định môi trường, điển hình của hệ thống điện tử ứng dụng.
Mục tiêu chính của phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 là để tối đa hoá khả năng của khả năng tương tác giữa phù hợp triển khai. Kỹ thuật này báo cáo Cấm hoặc yêu Cầu năng đó là tùy chọn, và Cấm sử dụng một số không tính năng tùy chọn trong những tham khảo các tiêu chuẩn.
Một mục tiêu thứ hai của kỹ thuật này báo cáo là để đơn giản hóa triển khai và các tài liệu liên quan, kiểm tra, và yêu cầu hỗ trợ. Nó không xác định nội bộ đặc điểm của đơn giản sẽ quét lại, triển khai, và nó kết hợp năng từ những tham khảo các tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI