Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC TS 29140 cung cấp một học viên thông tin cụ thể mô hình để học tập di động đó có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo bởi mềm đã phát triển, người thực hiện, dạy nhà thiết kế giày tự động hệ thống và học quản lý hệ thống để đảm bảo rằng việc học, giáo dục, và đào tạo (HÃY để) môi trường phản ánh sự nhu cầu cụ thể của di động, người tham gia. Kể từ khi những nhu cầu tác động vào các nỗ lực tiêu chuẩn và công việc khác mục trong HÃY để một cái nhìn ngắn gọn là cần thiết.
Phần này của tiêu chuẩn IEC TS 29140 cung
— một định nghĩa của điện thoại di động học đó là thích hợp cho tất cả lĩnh vực CHO,
— mô tả của các học viên thông tin cho điện thoại di động học tập,
— cụ thể học thông tin đó hỗ trợ học tham gia vào học tập di động hoạt động để CHO môi trường.
Ngoài ra, phần này của tiêu chuẩn IEC TS 29140 cung cấp một số ban đầu hướng dẫn về các vấn đề của riêng tư. Này, bao gồm việc đảm bảo rằng đây là một phần của tiêu chuẩn IEC TS 29140 không trái với bất kỳ yêu cầu riêng tư.
Loại Trừ 1.1
Phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC TS 29140 không bao gồm những điều sau đây:
— sâu xem xét kỹ thuật số vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng với văn hóa ngôn ngữ, và nhu cầu cá nhân;
— rộng hoặc sâu kỹ thuật khả năng tương tác vấn đề của di động, máy tính miền;
— an ninh;
— xác thực.
1.2 khu Vực hiện không giải quyết
Phần này của tiêu chuẩn IEC TS 29140 hiện không bao gồm
— thông tin chi tiết liên quan đến chính,
— truy cập, và
— thông tin chi tiết liên quan đến công việc bổ sung trong các tổ chức khác mà có thể có liên quan (G-T, W3C, etc.).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI