Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này là thông tin
Đặc điểm kỹ thuật này TÔI Ấn phẩm 3.0, xác định bố cấp ngữ nghĩa và sự phù hợp với yêu cầu, thoải mái® 3, bao gồm cả các dạng của các Gói tài Liệu, và làm thế nào tài liệu này và khác xuất Bản Nguyên có liên quan đến để tạo ra một phù hợp EPUB Bố.
Đặc điểm kỹ thuật này là một trong những gia đình của liên quan điểm kỹ thuật mà soạn EPUB 3, thứ ba sửa đổi chính của một trao đổi và giao hàng dạng cho ấn phẩm kỹ thuật số dựa vào thông Web tiêu Chuẩn. Nó có nghĩa là phải được đọc và hiểu trong buổi hòa nhạc với những chi tiết kỹ thuật khác mà làm EPUB 3:
-Tiểu thuyết 3 Tổng [EPUB3Overview] mà cung cấp thông tin chung của nhanh và một lộ trình đến phần còn lại của tiểu thuyết 3 tài liệu. Tổng nên đọc đầu tiên.
-EPUB nội Dung tài Liệu 3.0 [ContentDocs30] xác định hồ sơ của các phần tử, BONNIE và thả cho sử dụng trong bối cảnh của EPUB Ấn phẩm.
-EPUB Mở Thùng Dạng (OCF) 3.0 [OCF3] xác định một dạng tập tin và xử lý người mẫu cho đóng gói một bộ liên quan tài vào một thấy (ZIP) EPUB thùng Chứa.
-EPUB phương Tiện truyền thông Lớp 3.0 [MediaOverlays30] xác định một dạng và xử lý một người mẫu để đồng bộ hóa của văn bản và âm thanh.
Đặc điểm kỹ thuật này thay thế Mở Gói Dạng 2.0.1 [OPF2]. Tham khảo [EPUB3Changes] cho thông tin về sự khác biệt giữa các đặc điểm kỹ thuật này và người tiền nhiệm của nó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO