Thông Tin Chung
Phạm vi

EPUB® tài liệu, không giống như ghi chú của cuốn sách hay đáng tin cậy được thiết kế để thay đổi. Các nội dung chảy, hoặc chỉnh lại dòng, để phù hợp với màn hình và phù hợp với những nhu cầu của người đọc. Tiểu thuyết 3.0 nói rằng, “trình bày nội dung cần thích nghi với các người, chứ không phải các người phải thích ứng với một cụ thể đại diện của nội dung.”
Nhưng nguyên tắc này không làm việc cho tất cả loại tài liệu. Đôi khi nội dung và thiết kế rất gắn bó với nhau, họ không thể tách ra. Bất kỳ thay đổi rủi ro thay đổi ý nghĩa, hoặc mất tất cả ý nghĩa. Fixedlayout tài liệu nội dung cho người kiểm soát tốt hơn trình bày, khi a có thể chỉnh lại dòng tải không thích hợp cho các nội dung.
Tài liệu này TÔI 3 Cố định-bố Trí các tài Liệu, xác định một bộ dữ liệu tài sản để cho phép khai báo biểu hiện của ý định vẽ hành vi của cố định-bố trí các tài liệu trong bối cảnh của EPUB 3. Nó cũng định nghĩa cơ chế để bày tỏ với dự định vẽ kích thước của cố định-bố trí TỔNG và BONNIE [ContentDocs30] nội dung cũng như bộ hình ảnh.
Chú Ý
EPUB 3 dành nhiều cơ chế để đại diện cho cố định-bố trí nội dung trong tuần 3 tài liệu. Khi cố định-bố trí nội dung là cần thiết, của tác giả, sự lựa chọn của cơ chế sẽ phụ thuộc vào yếu tố bao gồm độ mong muốn của chính xác kích thước tiếp cận etc. Tài liệu này không cố gắng để ra lệnh tác giả là sự lựa chọn của cơ chế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI