Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 21 cung cấp phương pháp cho những điều sau đây:
một) xác định mức độ của thư giữa khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia và Quốc tế có liên quan Chuẩn (Khoản 4);
b) việc áp dụng các tiêu Chuẩn Quốc tế như khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia (Khoản 5);
c) dấu hiệu của độ lệch kỹ thuật mà sẽ tạo điều kiện ngay lập tức nhận dạng của bất kỳ sai (Khoản 6);
d) số khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia đó là giống việc nhận con nuôi của tiêu Chuẩn Quốc tế (Khoản 7);
e) dấu hiệu của các mức độ giữa khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu Chuẩn Quốc tế (Khoản 8).
Phần này của tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 21 không có quy luật nào cho việc sử dụng một tiêu Chuẩn Quốc tế trong thương mại, sản xuất pháp luật hoặc tương tự hoạt động. Nó cũng không đối phó với
— con nuôi của khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia như tiêu Chuẩn Quốc tế,
— con nuôi của khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia như khu vực khác hoặc tiêu chuẩn quốc gia,
— con nuôi của tiêu chuẩn khu vực như tiêu chuẩn quốc gia hay
— con hay của kỹ thuật quy định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI