Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-6:2003 xin vui lòng liên hệ: 0986.81.6789 – 0988.648.963 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-6:2003 về vữa xây dựng – phương pháp thử- phần 6: xác định khối lượng thể tích vữa tươi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-6:2003

VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI

Mortar for masonry – Test methods

Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khi lưng thể tích của vữa tươi.

2. Tiêu chun viện dẫn

TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dng Pương pháp th Phần 2: Lấy mu chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dng Phương pháp th Phần 3: Xác định độ lưu động.

3. Nguyên tắc

Xác định tỷ số giữa khi lưng th tích xác định của mu vữa ơi.

4. Dụng cụ thử

Cân kỹ thut độ chính xác ti 1 gam.

Bình đong bằng kim loi không g, có thể tích 1 lít, đưng nh trong bng 113 mm.

5. Cách tiến hành

Lấy khoảng 1,5 lít mẫu va tươi đã được chun bị theo TCVN 31212: 2003. Cân bình đong đã đưc làm khô, được khối lượng m1. Đ mẫu vữa ơi khong 1/2 chiu cao bình đong, nghiêng bình và đập 10 cái xuống nn vng chc. Tiếp tục đổ đầy vữa tới miệng nh và đp tiếp 5 cái na sao cho vữa lp kín các khoảng trống trong bình đong. Cho thêm vữa vào và gạt va thừa ngang ming bình. Dùng vi lau sạch va dính xung quanh bình. Cân bình va, được khi lượng m2.

6. Biểu th kết qu

Khối lượng th tích của va tươi (pv), tính bng kg/m3, theo công thức sau:

Trong đó:

m1 là khi ợng ca bình, tính bằng kilôgam;

m2 là khi ợng ca bình có va, tính bng kilôgam;

V th tích bình đong, tính bằng mét khối, V = 0,001 m3.

Kết quả thử giá tr trung bình cng ca 2 phép đo, ly cnh các đến 10 kg/m3. Nếu giá trị của hai lần thử chênh lệch lớn hơn 10% so với g tr trung bình thì phi tiến hành thử li trên mẫu lưu.

7. Báo cáo thử nghim

Báo o thử nghim phi bao gm c thông tin sau:

Địa đim, thời gian, người lấy chuẩn bị mu;

Loại vữa;

Phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa;

Giá trị độ lưu động khi chuẩn bị mẫu vữa theo TCVN 3121-2: 2003;

Kết quả thử, lấy chính xác đến 10kg/m3;

Ngày thử mẫu;

Số hiệu của tiêu chuẩn này;

Các chú ý trong quá trình thử;

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-6:2003

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN3121-6:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-6:2003

DOC
File văn bản word (52KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-6:2003 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0986.81.6789 – 0988.648.963

Websitehttps://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI