Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7247:2003 xin vui lòng liên hệ: 0986.81.6789 – 0988.648.963 
[ad_1]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7247:2003 về thực phẩm chiếu xạ – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7247:2008 (CODEX STAN 106-1983, REV.1-2003) về Thực phẩm chiếu xạ – Yêu cầu chung .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7247:2003 về thực phẩm chiếu xạ – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7247 : 2003

CODEX STAN 106 – 1983

THỰC PHẨM CHIẾU XẠ – YÊU CẦU CHUNG

Irradiated foods – General requirements

 

Lời nói đầu

TCVN 7247 : 2003 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 106 – 1983;

TCVN 7247 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC/F5/SC1 Thực phẩm chiếu x biên son, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng đ nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

TCVN 7247 : 2003

THỰC PHẨM CHIẾU XẠ – YÊU CẦU CHUNG

Irradiated foods – General requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thực phẩm được xử lý bằng phương pháp chiếu xạ.Tiêuchuẩnnày không áp dụng cho các thực phẩm bị chiếu xạ bởi các dụng cụ đo được sử dụngvớimục đíchkiểm tra, giám định.

2. Yêu cầu chung đối với quá trình chiếu xạ thực phẩm

2.1. Các ngun bức xạ

Nguồn bức xạ được sử dụng để chiếu xạ thực phẩm có thể là một trong các loại dưới đây:

a) Tia gamma từ các đng vị phóng xạ 60Co hoặc 137Cs;

b) Tia X được phát ra từ các máy phát làm việc ở mức năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5 MeV.

c) Các electron được phát ra từ các máy phát làm việc ở mức năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng 10 MeV.

2.2. Liều hấp thụ

Tổng liều hp thụ trung bình trong thực phẩm sau quá trình chiếu xạ không được vượt quá 10 kGy .

2.3. Thiết bị và biện pháp kiểm soát quá trình chiếu xạ

2.3.1. Chiếu xạ xử lý thực phẩm phải được thực hiện bởi các thiết b đãđược cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp phép và đã được đăng ký sử dụng cho mục đích đó.

2.3.2. Các thiết bị này phải được thiết kế để đáp ứng được các yêu cầu v an toàn, tính hiệu quả và yêu cầu về thực hành vệ sinh tốt đối với quá trình chế biến thực phẩm.

2.3.3. Vận hành các thiết bị chiếu xạ thực phẩm phải được thực hiện bởi các nhânviênđãđược đào tạovà có trình độ thích hợp.

2.3.4. Việc kiểm soát vận hành thiết bị chiếu xạ phải bao gồm việc lưu giữ các hồ sơ thíchhợp kể cả các số liệu về liu xạ.

2.3.5. Nhà xưởng và các h sơ liên quan phải luôn luôn sẵn sàng cho việc thanh tra, kiểm soát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.3.6. Việc kiểm soát vận hành thiết bị phải được thực hiện phù hợp với qui định của Qui phạm vận hành thiết bị chiếu xạ xử lý thực phẩm [TCVN 7250 : 2003 (CAC/RCP 19-1979, Rev.1-1983)].

3. Vệ sinh thực phm chiếu xạ

3.1. Thực phẩm chiếu xạ phải đáp ứng các quy định của Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm [TCVN 5603 : 1998 (CAC/RCP 1-1969, Rev.3. 1997)].

3.2. Thực phẩm chiếu xạ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành liên quan đến sức khỏe cộng đng về an toàn vi sinh vật và thành phần dinh dưỡng.

4. Yêu cầu về công nghệ

4.1. Điu kiện chiếu xạ

Việc chiếu xạ thc phẩm chỉ được thực hiện khi nó đáp ứng đầy đ các yêu cầu về công nghệ hoặc khi nó thỏa mãn mục đích về vệ sinh thực phẩm. Không được dùng biện pháp chiếu xạ thực phẩm để thay thế cho các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt.

4.2. Chất lượng thực phẩm và yêu cu v bao gói

Liều chiếu xạ được sử dụng phải phù hp với mục đích công nghệ, sức khỏe cộng đồng và các tiêu chuẩn thực hành chiếu xạ tốt. Các thc phẩm được chiếu xạ và các vật liệu bao gói phải có các đặc tính thích hợp, chấp nhận được v mặt vệ sinh và chúng phải thích hợp cho mục đích chiếu xạ trước và saukhi chiếu xạ theo các tiêu chuẩn thực hành sn xuất tốt, có tính đến các yêu cầu công nghệ cụ thể của quá trình chiếu xạ.

5. Chiếu xạ lại

5.1. Ngoại tr các thực phẩm có độ ẩm thấp (như ngũ cốc, đậu đỗ, các thực phẩm khô và các hàng hóa khác tương tự) được chiếu xạ với mục đích kiểm soát tái nhiễm côn trùng, các thực phẩm được chiếu xạ vì mục đích khác đều không được phép chiếu xạ lại.

5.2. Theo tiêu chuẩn này thực phẩm không được coi là chiếu xạ lại khi:

a) thực phẩm được chế biến từ các nguyên vật liệu đã được chiếu xạ ở liều thấp, ví dụ khoảng 1 kGy, được chiếu xạ với mục đích công nghệ khác;

b) thực phẩm được chiếu xạ chứa một lượng nhỏ hơn 5 % thành phần đã được chiếu xạ; hoặc

c) tổng liu xạ cn thiết phải nhận được từ nhiều lần chiếu các giaiđoạncủa quá trìnhchế biếnđốivới công nghệ đặc thù để đạt được hiệu ứng mong muốn.

5.3. Tổng liều tích lũy trung bình đã hấp thụ do chiếu xạ lại không được vượt quá 10 kGy.

6. Ghi nhãn

6.1. Kiểm soát h sơ kèm theo lô hàng

Đối với các thực phẩm chiếu xạ đã đóng gói sn hoặc để rời, các tài liệukèm theo lô hàng đều phải nêu đầy đủ các thông tin giúp cho việc xác định rõ thiết bị đã được đăng ký sử dụng đểchiếuxạthực phẩm,ngày xử lý và dấu hiệu nhận biết lô hàng.

6.2. Thực phẩm đóng gói sn dùng để tiêu thụ trực tiếp

Việc ghi nhãn thực phẩm chiếu xạ đóng gói sn phải phù hợp với các qui định liên quan của Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn [TCVN 7087 : 2002 (CODEX STAN 11991)].

6.3. Thực phẩm đựng trong các côngtennơ ln

Những thông tin công bố về thực phẩm hoặc chiếu xạ phải được nêutrongcác tài liệukèmtheolô hàng.


1) Để đo và tính tổng liều hấp thụ trung bình, xem phụ lục A của Qui phạm vận hành thiết b chiếu xạ xử lý thc phm [TCVN 7250 : 2003 (CAC/RCP 19-1979, Rev 1-1983)].

2)Tính lành của các thực phẩm không bị mất đi khi được chiếu xạ với tổng liều hấp thụ dưới 10 kGy.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN7247:2003

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN7247:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN7247:2003

PDF
File văn bản gốc (1MB)
DOC
File văn bản word (48.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7247:2003 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0986.81.6789 – 0988.648.963

Websitehttps://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI