Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60076-3:2013 chỉ định cách yêu cầu và tương ứng cách kiểm tra khảo cụ thể cuộn dây và thiết bị đầu cuối. Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng sức mạnh để biến theo định nghĩa của IEC 60076-1. Nó cũng khuyến cáo bên ngoài khe hở trong không khí. Nó cho các chi tiết của sự áp dụng điện kiểm tra và tối thiểu thử nghiệm chất cấp. Tối thiểu khuyến khích bên ngoài khe hở trong không khí giữa sống và các bộ phận giữa sống và các bộ phận trái đất được đưa ra cho sử dụng khi những khe hở không được chỉ định bởi người mua. Cho các loại điện biến và lò phản ứng đều có riêng của IEC tiêu chuẩn, chuẩn này chỉ áp dụng đến mức mà nó được gọi là đặc biệt lên bởi qua tài liệu tham khảo trong các tiêu chuẩn. Thứ ba này, phiên bản của IEC 60076-3 hủy và thay phiên bản thứ hai xuất bản năm 2000, và tạo thành một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi từ trước edition như sau:
– Ba loại biến được xác định rõ ràng cùng với các yêu cầu kiểm tra, đây là tóm tắt trong Bảng 1.
– Chuyển xung cấp độ đã được xác định cho giá trị của Um > 72,5 kV.
– Các thủ tục Gây áp kiểm tra với PD đã được sửa lại để đảm bảo đủ giai đoạn đến giai đoạn thử nghiệm hệ thống điện.
– AC chịu đựng được thử nghiệm đã được xác định lại (LTAC thay vì ACSD).
– Gây áp bài kiểm tra đang dựa trên google chứ không phải là Um. – Yêu cầu mới cho xung waveshape (k yếu tố) đã được giới thiệu.
– Bàn của kiểm tra mức độ đã được sáp nhập và phù hợp với IEC 60071-1:2010.
– Thêm thử nghiệm cấp đã được giới thiệu cho Um > 800 kV.
– Một phụ Lục mới E đã được giới thiệu, đưa ra những nguyên tắc sử dụng trong giao các bài kiểm tra, kiểm tra mức độ và khe hở trong không khí.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page