Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC/TS 62727:2012(E) cung hướng dẫn cho các thông số để được chỉ định cho năng lượng mặt trời máy theo dõi cho hệ thống quang điện và cung cấp nghị đo lường kỹ thuật. Mục đích của việc này kiểm tra đặc điểm kỹ thuật là để xác định danh hiệu đặc điểm của máy theo dõi và mô tả những phương pháp tính toán và/hoặc đo các thông số quan trọng. Đặc điểm kỹ thuật này cung cấp toàn ngành công nghiệp định nghĩa và thông số cho năng lượng mặt trời máy theo dõi. Từ khóa: năng lượng mặt trời quang điện năng lượng mặt trời, máy theo dõi

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI