ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường dành cho các công ty quản lý nhằm cải thiện và phát triển và thực hiện các chính sách nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện luật pháp và các yêu cầu khác.
Tiêu chuẩn ISO 14001 này đã được các ủy ban kỹ thuật của các thành viên đại diện ở mỗi quốc gia xây dựng sau đó được tổ chức ISO công bố, được cập nhật 5 năm một lần.
Các công ty đã triển khai ISO 14001 sẽ nhận được giải thưởng ISO 14001 từ các cơ quan quốc tế. Thời hạn hiệu lực của giải thưởng là 3 năm và mỗi năm sẽ được Cơ quan được chỉ định kiểm toán để đánh giá lại tính nhất quán của tính phù hợp của việc thực hiện.
Yêu cầu ISO 14001, bao gồm:

 • Tổ chức bối cảnh
 • Lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Hỗ trợ
 • Hoạt động
 • Hiệu suất
 • Đánh giá
 • Cải thiện

Không một vài công ty đã triển khai ISO 14001 không cảm thấy có tác động đáng kể, tại sao vậy?

Việc tạo ra một hệ thống quản lý không sử dụng cách tiếp cận quy trình và dựa trên Tư duy rủi ro, do đó, các tài liệu được đưa ra không phù hợp với phạm vi của Công ty và tuân thủ pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.

Bằng cách chọn chúng tôi làm tư vấn, công ty sẽ nhận được nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Hệ thống quản lý được tạo bằng cách tiếp cận quy trình
 • Sử dụng các công cụ quản lý hiện đại hiệu quả hơn
 • Áp dụng theo phạm vi của công ty, vì vậy nó sẽ tập trung vào năng suất
 • Đơn giản để dễ hiểu ở mọi cấp độ của Công ty
 • Có định hướng chính, cụ thể là đạt được mục tiêu của Công ty

Không một vài công ty đã triển khai chứng nhận ISO 14001 không cảm thấy có tác động đáng kể, tại sao vậy?

Làm cho hệ thống quản lý chất lượng của Công ty sử dụng phương pháp Điều khoản ISO 14001 không sử dụng phương pháp tiếp cận quy trình và dựa trên Tư duy rủi ro, do đó, các tài liệu được tạo ra nhiều đến mức nhân viên chỉ tập trung vào tài liệu và không tăng năng suất.

Bằng cách chọn chúng tôi làm tư vấn, công ty sẽ nhận được nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Hệ thống quản lý được tạo bằng cách tiếp cận quy trình
 • Sử dụng các công cụ quản lý hiện đại hiệu quả hơn
 • Áp dụng theo phạm vi của công ty, vì vậy nó sẽ tập trung vào năng suất
 • Đơn giản để dễ hiểu ở mọi cấp độ của Công ty
 • Có một định hướng chính, đó là tăng năng suất kinh doanh của Công ty

Độ dài của quy trình lãnh sự phụ thuộc vào quy mô của phạm vi Công ty. Chương trình tư vấn bao gồm:

Phân tích 1 khoảng cách:

Xem lại mức trưởng thành của hệ thống quản lý được Công ty áp dụng hôm nay và để xác định các lỗ hổng với các yêu cầu tiêu chuẩn

2 Lập hệ thống quản lý:

Tạo ra một hệ thống quản lý với một hệ thống cấp độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và hiểu biết của nhân viên trong việc áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý này.

3 Đào tạo:

Trang bị cho nhân viên sự hiểu biết thấu đáo liên quan đến một hệ thống quản lý chất lượng tốt để có thể duy trì tính nhất quán trong việc thực hiện mặc dù nó không còn đi kèm với một nhà tư vấn

 

Một số điều cần được công ty chuẩn bị trước quá trình tham vấn, cụ thể là:

 • Thành lập một nhóm ủy ban để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các đại diện từ mỗi bộ phận.
 • Tập hợp tất cả các tài liệu hiện đang được sử dụng để quản lý Công ty
 • Dữ liệu pháp lý của công ty cho các yêu cầu đăng ký với các tổ chức chứng nhận
Mẫu chứng nhận iso 14001 quốc tế

 

Liên hệ đăng ký đơn vị tổ chức ISO Uy Tín

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ ISO-CERT

Adress: HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0904.889.859 (Ms.Hoa)

Websitehttps://iso-cert.vn

Email: [email protected]

✅ Giá Trị:⚡Quốc Tế ꧁꧂
⭐️ Công Nhận:🔺IAS - IAF
✅ Đánh Giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ Thời Gian:🔺 Nhanh - Hiệu Quả
✅ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói 100%
⭐️ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *