Danh mục: Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận Tụ Điện Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Theo TCVN 6749-1:2009

Tụ điện là thiết bị lưu trữ năng lượng điện được sử dụng trong các...

Cấp Chứng Nhận Máy Biến Dòng Theo TCVN 7697-1:2007 – IEC 60044-1:2003

Máy biến dòng là một loại máy biến áp được sử dụng để giảm hoặc...

Cấp Chứng Nhận Máy Điện Quay Theo TCVN 6627-1:2014

Máy phát điện là loại máy độc lập cung cấp điện khi không có nguồn...

Cấp Chứng Nhận Máy Bơm Nước Theo TCVN 8639:2011

Máy bơm nước là một thiết bị quan trọng dùng để chuyển nước từ khu...

Chứng Nhận Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin Theo TCVN 7326-1:2003

Thời buổi công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, điều này...

Cấp Chứng Nhận Thang Cách Điện Theo TCVN 9629:2013

Thang cách điện là thiết bị chuyên dụng cho ngành điện lực. Đây là ngành...

Cấp Chứng Nhận Thiết Bị Đun Nước Nóng Bằng Năng Lượng Mặt Trời Theo TCVN 8251:2009

Máy nước nóng năng lượng mặt trời – còn được gọi là hệ thống nước...

Cấp Chứng Nhận Tủ Lạnh Thương Mại Theo TCVN 7179-1:2002

Tủ lạnh Thương mại là thiết bị điện cần thiết đối với hầu hết các...

Cấp Chứng Nhận Đèn Điện Dùng Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7222-2-3:2007

Đèn điện dùng để chiếu sáng đường phố được sử dụng rất phổ biến tại...