Danh mục: Ngành Công Nghiệp

Những tiêu chuẩn ISO áp dụng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí

Thể thao, giải trí, giải trí và giải trí Các hoạt động thể thao, giải...

Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Lĩnh vực năng lượng Các biện pháp ISO thể hiện để phù hợp với các...

Thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực Sản Xuất Chế Tạo

  Lĩnh vực Chế tạo / Sản xuất Khi sản xuất bất kỳ loại sản...

Ngành Khai thác mỏ: Những hệ thống Tiêu chuẩn ISO đang triển khai

Ngành Khai thác mỏ Các quản trị viên của chính phủ và mỏ phải có...

Hệ thống tiêu chuẩn ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế

Chăm sóc sức khỏe & Thiết bị y tế An toàn và chất lượng là...

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí ISO tác động...

Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông

Công nghệ thông tin và truyền thông Công nghệ thông tin (CNTT) là việc sử...

Hệ thống ISO được áp dụng trong lĩnh vực Y Tế Chăm sóc sức khỏe

  ♦ Tiêu chuẩn ISO cần trong ngành Công nghệ thông tin truyền thông ♦...

Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực Hóa Học

Hóa chất và hóa dầu Từ thuốc trừ sâu và hóa dầu đến mùi hương...

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực xây dựng

Xây dựng / Bất động sản Xây dựng là quá trình xây dựng một tòa...