Danh mục: ISO 41001:2018

Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 41001 về Quản lý Cơ sở

ISO 41001: 2018 bao gồm các tiêu chuẩn quản lý cơ sở  (FM) và việc tuân thủ...