Với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 60, khẩu trang các loại, bao gồm cả khẩu trang vải và khẩu trang y tế đã được tự do xuất khẩu. Tuy nhiên, khẩu trang cũng như các thiết bị phòng hộ cá nhân khác đều là những mặt hàng liên quan đến sức khỏe, an toàn của người sử dụng, do vậy, các nước nhập khẩu thường có những tiêu chuẩn về chất lượng đối với các mặt hàng này.

Đặc biệt, đối với các thị trường như EU và Mỹ, các tiêu chuẩn này là bắt buộc. Nếu không có các chứng chỉ phù hợp, hàng hóa có thể bị khó khăn khi nhập khẩu, thậm chí bị trả lại.

Chứng chỉ (dấu, nhãn) CE xuất hiện trên nhiều sản phẩm tại thị trường châu Âu. Khi gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố sản phẩm đó đã đáp ứng được các yêu cầu, chỉ thị của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) liên quan đến tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng về sức khỏe cũng như bảo vệ môi trường.