Danh mục: Chứng Nhận Hợp Quy – Hợp Chuẩn

+ Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn:

* Tiêu chuẩn quốc gia;

* Tiêu chuẩn ngành;

* Tiêu chuẩn nước ngoài;

* Tiêu chuẩn khu vực;

* Tiêu chuẩn quốc tế;

+ Chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

* Sản phẩm điện, điện tử;

* Đồ chơi trẻ em;

* Vật liệu xây dựng;

* An toàn thực phẩm;

* Phương tiện bảo vệ cá nhân;

* Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Đối với...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Thiết Bị Viễn Thông

Tìm hiểu chi tiết về giấy chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông Giấy...

Thủ Tục Hồ Sơ Đăng Ký Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm

Tìm hiểu về hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy Kinh tế xã hội...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng

Vật liệu xây dựng có tác động lớn đến công trình. Nếu công trình không...

Chứng nhận hợp quy là gì? Đăng ký hợp quy sản phẩm như thế nào?

  Chúng ta đang sống trong thời đại nền kinh tế thị trường mở. Vì...

Cấp Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Trọn Gói 100%

Chứng nhận hợp quy là gì? Giấy Chứng nhận hợp quy (hay còn gọi là Chứng...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Kính Xây Dựng

Kính xây dựng là nhóm sản phẩm cần chứng nhận hợp quy vật liệu xây...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Sơn Và Vật Liệu Chống Thấm

Sơn và vật liệu chống thấm chính là những vật liệu xây dựng cực kỳ...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Xi Măng Và Bê Tông

Hiện nay những loại phụ gia xi măng đã được sử dụng rất nhiều trong...

Cấp Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Hơi Và Thiết Bị Áp Lực

Nồi hơi và thiết bị áp lực chính là một trong những thiết bị có...